ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Naam van de Instelling: Stichting HartVeilig Heusden

KVKnr: 77221028

RSIN: 8609.38.633

Vestingadres: Beneluxlaan 52 – 5251 LE Vlijmen

Telefoonnummer: 06-17283904

E-mail: hartveiligheusden@gmail.com

IBAN: NL96 RABO 0352 7688 00

 

Het Bestuur wordt vertegenwoordigd door:

Voorzitter Ton van der Kraaij

Secretaris Pieter de Lange

Penningmeester Erna van Engelen

Bestuurslid Jan Biekens

Bestuurslid Ton van Dijk

Het bestuur vertegenwoordigt Stichting HartVeilig Heusden, is onbezoldigd, onafhankelijk en zet zich belangeloos in.

 

Doelstelling:

Stichting HartVeilig Heusden zet zich in voor een hartveilige gemeente Heusden. Zo wil de stichting het aantal sterfgevallen vanwege een hartstilstand verminderen en de kansen op blijvend letsel verkleinen.

 

Het Beleid:

Op dit moment hangen in de gemeente Heusden op bijna elke 500 m een AED welke 24 uur per dag te bereiken is door de speciale buitenkast. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of dat de afstand van 500 m. terug te brengen is naar 400 m. waardoor wij een HartVeilig Heusden tot stand brengen.

Daarnaast proberen wij inwoners van de gemeente Heusden te enthousiasmeren voor het volgen van een reanimatie cursus waarna zij indien nodig kunnen worden ingezet in hun woon- en leefomgeving.

 

Werving en inkomsten:

Voor onderhoud en aanschaf van nieuwe AED’s is de stichting afhankelijk van donateurs en sponsoren. Door giften, donaties, acties en wervingen via fondsen kunnen wij onderhoud en aanschaf realiseren. Toekomstige jaarrekening(en) zullen te zijner tijd op de website worden geplaatst.