FAQ

Wat betekent AED

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.

Wat is een AED

Met een AED kan men een elektrische schok bij een levensbedreigende hartritmestoornis aan het hart toedienen. De computer in de AED analyseert het hartritme en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is om een stroomstoot toe te dienen. De gesproken stem in de AED leidt u door de reanimatie heen totdat hulpverleners het van u overnemen.

Hoe wordt ik burgerhulpverlener?

Als u al in het bezit bent van een reanimatiediploma kunt u zicht opgeven op de website van HartslagNu.nl. Voor het volgen van een cursus kunt u kijken op het tabblad opleidingen.

Ben ik als burgerhulpverlener verzekerd?

Nederlandse gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering is ook van toepassing op burgerhulpverleners van HartslagNu. Deze organisatie kent ook een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

Word ik ook opgeroepen als ik niet thuis ben?

Op de website van HartslagNu kan je aangeven wanneer (dagen en tijdstip) en op welke locatie je opgeroepen wilt worden.

Word ik bij iedere reanimatiesituatie bij mij in de buurt gealarmeerd?

Nee, er zijn er situaties waarbij er geen burgerhulpverleners ingeschakeld worden. Dit is bijvoorbeeld als de Meldkamer weet dat het gaat om traumatische reanimaties, reanimaties na een poging tot zelfdoding of minderjarige slachtoffers.

Houd er rekening mee dat bovenstaande situaties niet altijd in de eerste seconden na een 112-oproep duidelijk zijn, het kan dus voorkomen dat er toch inzetten zijn in bovenstaande situaties, zodra bekend, wordt de oproep door middel van een tweede oproep ingetrokken.